Záruka, vrácení výrobku a reklamace


Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození způsobené nepřiměřeným používáním, nedbalostí nebo úmyslným poškozením. Za běžné opotřebení se považuje i míra natáhnutí vláken produktu

V případě zájmu o uplatnění nároku na záruku nás kontaktujte písemně na Impo, s. r. o., Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica, Slovensko, nebo přes e-mailovou adresu info@beardo.cz.

Zákazník je při objednávce zadané přes www.beardo.cz oprávněný bez udání důvodu odstoupit od obchodu do sedmi pracovních dní od uzavření obchodu ve smyslu §12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podvodném prodeji a zásilkovém prodeji – písemným oznámením na e-mailovou adresu info@beardo.cz . O akceptování odstoupení od obchodu bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od přijetí odstoupení. Když tento e-mail Zákazník neobdrží do této stanovené doby, je jeho právem telefonicky nebo e-mailem si tyto informace vyžádat. V případě odstoupení od obchodu je Zákazník povinný výrobek doručit na adresu Impo, s. r. o., Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica, Slovensko na vlastní náklady v původním stavu a původním obalu.

Náklady na poštovné zpětně nejsou propláceny