Ochrana osobních údajů 


Provozovatelem internetového obchodu Beardo.cz (dále jen "Obchod") je Impo, s. r. o., Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica, IČO: 46 476 377, DIČ: SK2023418100. My v Beardo.cz chráníme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"). My se tímto zákonem při používání Vašich údajů řídíme.
Při nakupováním v obchodě je třeba poskytnout následující informace o Vás:
jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která mě být uvedena na faktuře)
Vaše e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).
Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do svého účtu zde na Beardo.cz. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude zneaktívnené.
V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy úhrady (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.
Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).
Kdykoliv po přihlášení se na stránce www.beardo.cz, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části profil.
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání. Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy. V souladu s § 28 zákona máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.


 

Souhlas se zpracováním vaší emailové adresy (dále jen "osobní údaje") je právním základem pro zpracování dat a je udělen ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").

Provozovatelem, který zpracovává Vaše osobní údaje, je Beardo.cz v zastrúpení Impo, s. r. o., se sídlem Zigmundíkova 469/27, 922 05 Chtelnica, Slovensko, IČO: 46 476 377, emailový kontakt: info@beardo.cz (dále jen "Provozovatel").

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zařazení do databáze Provozovatele a zasílání informací ze světa podnikání a akcích Provozovatele (newsletter), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání Vašeho zájmu o zasílání newsletteru, tedy po dobu trvání účelu zpracování, přičemž svůj souhlas se zpracováním těchto údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti adresované Provozovateli.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou zprostředkovatele (pokud bude pověřen), kterým může být poskytovatel technického řešení pro zasílání newsletteru nebo který pro Provozovatele sám zajišťuje správu newsletterové kampaní nebo zprávu jeho webových stránek a CRM systémů.

Jak dotčená osoba máte především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.